Når du først har publiceret en anmeldelse, er denne som udgangspunkt permanent.

Det anbefales derfor, at du altid dobbelt tjekker, før du publicerer en rating.

Hvis du føler, at du har givet eller modtaget en fejlagtig anmeldelse, kontakt da venligst vores support. Så vil vi undersøge sagen nærmere.

Fandt du dit svar?