For at beskytte vores fællesskab, og for at skabe tryghed for vores brugere, er vi nødt til at verificere alle vores brugere, som gerne vil udleje og/eller leje gear gennem Wedio.

Du kan sammenligne det med, hvis du skal leje ved et udlejningshus. Her skal du også opgive en kopi af dit ID, for at få lov til at leje udstyr.

Læs mere om, hvordan du bliver ID-verificeret.

Fandt du dit svar?